PREDSTAVITEV


Skoraj 50% obsega del opravimo v Al–u industriji in livarnah sive litine.

Podjetje beleži svojo pot od leta 2005, ko so izvajali storitve s področja termo-izolacijskih in ognje-vzdržnih obzidav. Podjetje Termogradnje inženiring d.o.o., od leta 2008, izvaja celotni inženiring obzidav peči – projektiranje obzidav, nadzor nad deli in vodenje del na zahtevnejših projektih.

Trenutno je v podjetju redno zaposlenih 20 šolanih šamoterjev – industrijskih zidarjev, vodjo gradbišča in dvema delovodjema, ki svoja dela opravljajo že več kot 20 let in so specializirani za vsa tovrstna dela, pri vodenju in vgradnji (vodenje skupin nad 50 delavcev – termoelektrarne, železarne, steklarne …).

Naše podjetje je specializirano za najzahtevnejša dela kot so steklarske peči, od samostojnega vodenja, do celotne vgradnje potrebnih materialov, kjer lahko organiziramo skupine večje od 50 šamotnih delavcev. Za izvajanje del imamo vso potrebno profesionalno orodje in potrebne transportne kapacitete.

Za opravljanje profesionalnih storitev, uporabljamo najkakovostnejše materiale, ki so potrebni pri obzidavah: šamotni materiali in termoizolacijske opeke, Ca silikatne plošče, keramične volne, vrvice, platna, filci, papir raznih debelin, ..., različnih priznanih proizvajalcev: Calderys - Avstrija, Lafarge - Francija, Rath - Avstrija, RHI - Avstrija, PD Refractory - Češka, EKW Nemčija, Termbond, ...

KontaktTermogradnje inženiring d.o.o.

SEDEŽ PODJETJA
Cankarjeva cesta 1, 1270 Litija
T: 01 899 50 76
E: info@termogradnje.si
E: milan.turudic@termogradnje.si
E: gorazd.turudic@termogradnje.si

SKLADIŠČE
Usnjarska cesta 18, 1275 Šmartno pri Litiji
T: 041 605 330

 
Kaj za vaše podjetje pomeni doseganje standardov bonitetne odličnosti?

Najpomembneje – učinkovit in optimiziran pristop k poslovanju podjetja ter skrbno spremljanje poslovnih rezultatov. Hkrati nam pomeni vzpodbudo in potrdilo za korektnost, trajnost in strokovnost naše dejavnosti.

Kakšni so vaši nadaljnji poslovni načrti za ohranjanje odličnega poslovanja?

Naša strategija je usmerjena v konstanto nadgrajevanje ključnih poslovnih procesov in vlaganj v kakovostne odnose s poslovnimi partnerji in dobavitelji - z dobrimi rezultati dosegamo dolgoročna sodelovanja. Neprestano se izpopolnjujemo na vseh področjih ter hkrati zaupamo v svojo strokovnost in izkušnje.

Kateri citat vas najbolj motivira?

“Pravi odnos je malenkost, ki pripelje do velikih sprememb.” – Winston Churchill

 
VIZIJA

Vizija našega podjetja je, da prevzamemo vlogo enega izmed vodilnih podjetij v Al-u industriji v Sloveniji, ki ga odlikuje številčen visoko usposobljen in specializiran kader – vodilni v Evropi in po svetu.
Stremimo k temu, da postanemo sinonim za visokokvalificirano in strokovno podjetje, ki je zaznamovano z odličnostjo in bogato tradicijo.
Prizadevamo si, da postanemo zanesljiv in zaupanja vreden poslovni partner ter da dolgoročno poslovno in tehnično sodelujemo z svetovnimi vodilnimi podjetji.

POSLANSTVO

Izvajamo celotni inženiring obzidav peči v slovenskih, evropskih in svetovnih podjetjih.
Poslužujemo se najsodobnejših orodji, najkvalitetnejše opreme ter uporabo kakovostnih materialov.
Ob enem našim poslovnim partnerjem zagotavljamo učinkovitost delovnih procesov ter hkrati skrbimo za okolje in tako prispevamo svoj delež k dvigu kakovosti življenja sodobne družbe in okolja. Dodana vrednost našega podjetja je nedvomno visoko usposobljen specializiran kader ter dolgoletne izkušnje. Nenazadnje ohranjamo bogato tradicijo dejavnosti ter se hkrati proaktivno prilagajamo prodorni prihodnosti.

VREDNOTE

Vrednote, katere nas odlikujejo so hitrost in fleksibilnost ter partnerstvo in zaupanje.
Hkrati si prizadevamo, da nudimo storitve, ki zasledujejo vrline maksimalne ustvarjalnosti, visoke učinkovitosti in strokovnosti.

STRATEGIJA

Zastavljeno vizijo in poslanstvo podjetja uresničujemo s konstantnim nadgrajevanje ključnih gradbenih in poslovnih procesov, s časovno in učinkovito optimizacijo delovnega procesa, z uporabo najsodobnejše opreme, orodij in kakovostnih materialov ter z aktivnim vlaganjem v dolgoročna poslovna in tehnična sodelovanja z vodilnimi podjetji na slovenskem in tujem trgu. Neprestano spremljamo inovacije na tržišču in nadgrajujemo svoja znanja.